Forsæt til indhold

Rådmand imødekommer transporterhvervet

Oprettet dato: 28. oktober 2021

En boret eller gravet tunnel?

Det var et af de spørgsmål, der var til debat, da en lang række erhvervsfolk i dag mødtes med den aarhusianske rådmand Bünyamin Simsek om det kommende byggeri af Marselistunnellen.

Ifølge CEO Thomas Haber Borch glæder både Aarhus Havn og transporterhvervet sig over, at staten har bevilliget 2,1 mia. kr. til Marselistunnellen, der er det største anlægsprojekt i Aarhus nogensinde, men samtidig er man bekymret for de trafikale udfordringer, der kan opstå under den 5 år lange anlægsperiode.

”Vi er flere erhvervsfolk, der foreslår, at politikerne igen undersøger muligheden for at bore tunnelen fremfor at grave den, fordi en boret udgave vil give langt færre gener for trafikafviklingen i anlægsperioden. Og selv om det ikke er kommunen men staten, der skal bygge tunnelen, fik vi en tilkendegivelse fra Bünyamin Simsek om, at han vil tage forslaget om den borede udgave med til møderne med Transportministeriet,” fortæller Thomas Haber Borch.

Udfordringen er, at en boret tunnel kræver særlige forsikringsforhold, der vil gøre den løsning markant dyrere end en gravet udgave. Til gengæld kan man måske spare nogle af de 200-300 mio. kroner, der er afsat til omlægning af trafikken – herunder en forlængelse af Værkmestergade – hvis man vælger at grave tunnelen.

Blandt tilhørerne blev der stillet spørgsmål ved, om en forlængelse af Værkmestergade overhovedet vil være funktionel for lastbiltrafikken, ligesom det blev forslået, at ét spor på Marselis Boulevard i anlægsperioden blev forbeholdt lastbiler uden krydsende trafik eller lyskryds. Begge forslag vil rådmanden tage med sig videre i processen.

Rådmanden lovede, at Aarhus kommune – uanset løsning - vil arbejde for en optimal afvikling af trafikken i anlægsperioden, herunder to spor i hver retning mellem Aarhus havn og E45. Og samtidig fik de erhvervsdrivende stillet i udsigt, at politikerne vil inddrage dem i processen undervejs.

”Det, synes jeg, er positivt. Som Danmarks største og travleste erhvervshavn har vi naturligvis et behov for, at vores kunder kan komme uhindret frem og tilbage mellem motorvejen og havnen, mens byggeriet står på,” fastslår Thomas Haber Borch.

Læs vores andre nyheder

Udforsk havnen