Velkommen til Danmarks største erhvervshavn

Fremtidens havn

Et bredt politisk flertal i Aarhus Byråd har vedtaget en udvidelse af havnen i Aarhus. Fremtiden byder derfor på de bedste muligheder for fremgang og udvikling for dansk erhvervsliv og for hele Danmark.

Den kommende havneudvidelse bygges etapevis efter behov og kommer samlet set til at bestå af 84 hektar nye kajnære havnearealer. Fremtiden byder også på en ny Dry Port ved Harlev vest for Aarhus, som skal fungere som et effektivt logistikcenter.

Med havneudvidelsen bygger vi også et nyt natur- og biodiversitetsområde, hvor byens borgere kan komme helt tæt på havnen og vandet.

Førerhus på en containerkran set nedefra

Aarhus Havns historie

Vores historie går langt tilbage. Helt tilbage til 1854 hvor havnen voksede ud af åen og blev til Aarhus Havn. Der er sket meget i de mange år. Aarhus Havn har gradvist udviklet sig – både arealmæssigt og forretningsmæssigt. Det er altid sket efter erhvervslivets behov og troen på fremtiden. I takt med havnens udvikling er Aarhus vokset sig til den by, vi oplever i dag.  

I dag er Aarhus Havn Danmarks største erhvervshavn med rutenet til det meste af verden. Der sendes hvert år mere end 10 millioner ton gods over kajerne. Det er ikke noget, der er kommet af sig selv. Det er et resultat af visionære beslutninger gennem tiden.

Historisk billede af aarhus havn

Vi sikrer forsyningen

10+ mio

ton gods løftet over kaj i 2023

Stor samling af containere på havnen

Vi gør en forskel

17.255

beskæftigede i hele Danmark skaber aktiviteterne på havnen

Vi forbinder Danmark

73%

af alle containere til og fra Danmark går gennem Aarhus Havn

En medarbejder i gult tøj med vandet og en containerkran i baggrunden