Forsæt til indhold

På rette vej mod CO₂-neutralitet i 2030

15. maj 2023

Der var rekordstor aktivitet på Danmarks største erhvervshavn i 2022. Men på trods af fremgangen lykkedes det samtidig at reducere havnens samlede CO₂-udledning med 18 pct. i forhold til 2021.

Aarhus Havn har en målsætning om at blive Østersøområdets mest bæredygtige havn og CO₂-neutral i 2030. I det forgangne år tog havnen vigtige skridt i den retning. I Årsrapporten for 2022, som netop er offentliggjort, kan man se, at det lykkedes at reducere den samlede CO₂-udledning med 18 pct. i forhold til 2021.

"Som landets største erhvervshavn har vi en særlig forpligtelse for det samfund, vi er en del af. Det gælder både lokalt, nationalt og internationalt. Det kan lyde lidt højtflyvende. Men vi tror faktisk på, at vi kan gå forrest. Ikke alene ved at sætte ambitiøse målsætninger. Men med konkrete handlinger”, siger Anne Zachariassen, der er driftsdirektør hos Aarhus Havn.

Reduktionen i den samlede CO₂-udledning skyldes flere ting. Blandt andet viser nogle af de investeringer, som havn tidligere har foretaget, deres effekter.

Der er investeret i en ny bugserbåd, der blandt andet kan operere med kun én motor. Det har reduceret bugserbådenes CO₂-udledning med over 20 pct.

Aarhus Havn har også købt fem eldrevne varevogne samt en eldrevet minibus, og det har reduceret udledningen fra køretøjerne med 15 pct.

Derudover er liggepladsen for havnens lodsbåde blevet flyttet tættere på de skibe, som de skal hjælpe med at anløbe havnen. Det har reduceret lodsbådenes CO₂-udledning med 20 pct. i forhold til sidste år.

Aarhus Havn Blomster JNK2680

Dialog og partnerskaber er den grønne vej fremad

En central del af arbejdet med bæredygtighed på Aarhus Havn handler om at reducere CO₂-udledningen. Derfor indføres der konkrete tiltag som skal være med til at reducere forbruget.

Aarhus Havn arbejder med hele værdikæden, hvor der er fokus på både scope 1 og 2, men også på scope 3.

Det vil sige, at blikket ikke kun er rettet mod Aarhus Havns eget CO₂-aftryk. Men også på at nedbringe CO₂-aftrykket, der kommer fra de produkter og ydelser, der købes ved leverandørerne.

"Vi fremlægger selvfølgelig data for vores eget CO₂-aftryk. Men vi har også et reelt ønske om at tage ansvar, der rækker ud over det. Det er derfor, vi har et stort fokus på scope 3. Og det er derfor, vi arbejder så meget med partnerskaber”, siger Anne Zachariassen, der peger på dialog og partnerskaber med leverandørerne som et vigtigt redskab i den grønne omstilling.

"Vi vælger de leverandører til, der viser en vilje til at reducere CO₂-aftrykket. Men det afgørende for os er faktisk, at vi gennem dialog og partnerskabstanken bidrager til leverandørernes bæredygtighedsarbejde. Jeg tror på, at vi på den måde får flere til at gå i samme retning”, slutter Anne Zachariassen.

Man kan læse meget mere om Aarhus Havns arbejde med bæredygtighed i Årsrapporten 2022.

Læs vores andre nyheder

Udforsk havnen