Forsæt til indhold

Karakterbog: 10 med pil op

Oprettet dato: 14. juli 2021

Danmarks største erhvervshavn klarer sig bedre end andre havne. Det mener i hvert fald 61 pct. af de kunder, der har deltaget i den seneste kundeundersøgelse blandt Aarhus Havns kunder. De resterende 39 pct. gav udtryk for, at Aarhus Havn klarede sig på niveau med andre havne, mens ikke en eneste kunde mener, at Aarhus Havn klarer sig dårligere.

Det usædvanligt flotte skudsmål i kundeundersøgelsen, der er gennemført af konsulentvirksomheden Junior Consult, giver også en ide om, hvad kunderne ser som Aarhus Havns styrker og svagheder. Beliggenhed (96 pct.), ydelser (89 pct.) og forretningsforståelse (87 pct.) er parametre som kunderne udpeger som styrker, men også effektivitet (83 pct.), image (74 pct.) og fleksibilitet (72 pct.) er ifølge kunderne blandt virksomhedens styrker.

Kun det omkringliggende vejnet (83 pct.) bliver vurderet som en stor svaghed, mens priser (34 pct.) og fleksibilitet (23 pct.) kommer ind på hhv. anden- og tredjepladsen for svagheder.

CEO Thomas Haber Borch betragter kundeundersøgelsen, som den årlige karakterbog, der både skaber glæde over kundernes overvejende positive vurdering, men også giver et praj om, hvor Aarhus Havn i endnu højere grad kan komme kunderne i møde.

”Vi har været meget opmærksomme på, at vores kunder har været kritiske i forhold til det omkringliggende vejnet i flere år. Men nu ved vi, at vi får en Marselistunnel og flere udvidelser af E45 fra fire til seks spor, så det kan kun blive bedre i de kommende år. Og når det gælder priser og fleksibilitet er det noget vi selv har indflydelse på – uden at jeg dog kan love store ændringer i forhold til prisniveauet, ”siger Thomas Haber Borch.

Han peger på, at undersøgelsen også viser, at 86 pct. af Aarhus Havns kunder vurderer sig selv til at være enten ”ambassadører” eller ”loyale kunder”. Det er en stigning i forhold til den seneste kundeundersøgelse på 2 pct. og et meget højt niveau i forhold til andre virksomheder.

Og disse ambassadører og loyale kunder viser sig i høj grad at ville anbefale Aahus Havn til andre kunder. På en skal fra 1-10 opnår Aarhus Havn en score på 7,96 i 2021 mod 7,77 i 2020 på spørgsmålet om, hvorvidt kunden vil anbefale havnen til andre. Det er et højt tal, hvis man sammenligner med andre kundeundersøgelser, der er gennemført af Junior Consult.

Når spørgsmålet går på om kunderne opfatter Aarhus Havn som en værdiskabende samarbejdspartner er scoren på 7,58 i 2021, mens den var 7,30 i 2020, og handler det konkret om bæredygtighed siger 90 pct. af kunderne, at de betragter Aarhus Havn som værende en værdifuld samarbejdspartner i forhold til bæredygtig transformering.

Læs vores andre nyheder

Udforsk havnen