Forsæt til indhold
Platform 1

Havneudvidelse: Aarhus Havn har nu søgt om tilladelse til klapning et nyt sted

20. november

Aarhus Havn har efter omfattende undersøgelser nu ansøgt Miljøstyrelsen om tilladelse til klapning på en ny såkaldt klapplads i forbindelse med den kommende havneudvidelse.

Partierne bag den politiske aftale om udvidelse af havnen i Aarhus stillede krav om, at der ikke må placeres opgravet havbund på den tidligere ansøgte klapplads Fløjstrup Skov. Derfor har Aarhus Havn sammen med eksterne rådgivere foretaget omfattende undersøgelser af en ny placering kaldet Yderflak 2.

"Der er nu blevet gennemført omfattende undersøgelser, analyser og vurderinger af området, som alt sammen er en del af den ansøgning, vi nu har sendt afsted til Miljøstyrelsen. Samlet set er det den faglige vurdering, at området er velegnet til klapning, og at der ikke vil være betydelige gener for miljøet eller andre forhold i forbindelse med klapning af havbundsmaterialet", fortæller Kim Meilstrup, der er chef for infrastruktur hos Aarhus Havn.

Reduceret klapning

Oprindeligt skulle der klappes 4,9 millioner kubikmeter sediment, men Aarhus Havn har sammen med eksterne rådgivere reduceret mængden betragteligt. Havnen ansøger nu Miljøstyrelsen om lov til at klappe maksimalt 400.000 kubikmeter. Der skal samlet set opgraves 1,8 millioner kubikmeter sediment i forbindelse med havneudvidelsen. De resterende 1,4 millioner kubikmeter arbejder havnen på at nyttiggøre som opfyld til det kommende havneområde.

"Det har fra start været en prioritet for os at få reduceret mængden, der skal klappes. Her er vi faktisk kommet et godt stykke. Vi arbejder fortsat på at nyttiggøre sedimentet i størst muligt omfang. Det gælder blandt andet indbygning i det kommende havneområde", siger Kim Meilstrup, der fortæller, at havnen fortsat arbejder på at reducere mængderne, der skal klappes:

"Selvom vi nu ansøger Miljøstyrelsen om tilladelse til at klappe maksimalt 400.000 kubikmeter, arbejder vi fortsat på at få nedbragt mængderne. Det er dog for tidligt at sige noget om, hvorvidt vi vil kunne finde en teknologi, der kan erstatte den nuværende metode. Men vi følger udviklingen tæt og arbejder fortsat på at reducere mængderne og finde andre metoder".

Behandlingstid hos Miljøstyrelsen kan trække ud

Miljøstyrelsen skal nu behandle Aarhus Havns ansøgning, og her håber havnen på en grundig, men hurtig behandlingstid. Men der er bekymringer for, at behandlingstiden kan trække ud, fortæller Kim Meilstrup:

"Vi har en god dialog med Miljøstyrelsen omkring sagsbehandlingen, og vi har fuld forståelse for, at ansøgningerne skal behandles grundigt. Men det er klart, at vi er en smule bekymret for, at behandlingstiden kan trække ud. For det betyder jo, at havneudvidelsen bremses og ikke kan komme i gang før. Og så er der en usikkerhed omkring forsinkelser, for hvis det sker, så vil det få konsekvenser for vores tidsplan og dermed hele projektet".

Platform

I øjeblikket vil man kunne se en såkaldt Jack V flåde og en slæbebåd sejle på Aarhus Bugten. Det er den rådgivende ingeniørvirksomhed, Geo, der udfører nye geotekniske undersøgelser af den kommende mole.

Læs vores andre nyheder

Udforsk havnen