Forsæt til indhold

Sikkerhed & ISPS

Kravene til sikring af Aarhus havn varierer alt efter, hvilke typer last/passagerer der håndteres i de forskellige områder af havnen. Derfor er havnen sikringsmæssigt inddelt i forskellige områder, der modsvarer de krav, der stilles. International og national lovgivning dikterer niveauet af sikring på havnen. Internationalt set gælder SOLAS ISPS-koden og EU's direktiver på området. Nationalt gælder Trafikstyrelsens bekendtgørelser om havne og havnefaciliteter.

På Aarhus havn betyder det blandt andet, at der er adgangskontrol. Det vil sige, at man skal have et lovligt ærinde på havnen for at komme ind, ligesom man skal kunne identificere sig selv. Dele af havnen er afspærret for offentligheden.

Skibsankomst

Senest 24 timer før ankomst skal skib/mægler oplyse følgende til Aarhus Havn:

 • Skibets data (som fremgår af gældende målebrev)
 • Forventet ankomst
 • Aktuel dybgang
 • Forventet assistancebehov
 • Afgangshavn
 • Formål med anløbet (laste/losse etc.)
 • Ladningsart og mængde
 • Afskiber/modtager
 • Evt. ejer/indeståelseserklæring

Anløbsoplysningerne sendes på e-mail til: maritim@portofaarhus.dk. Aarhus Havn skal herefter løbende holdes opdateret, hvis der sker ændringer til anløbet. Desuden skal skibet/mægleren i henhold til meldepligtsdirektivet anmelde skibsanløbet til SafeSeaNet.

Anmeld skibsanløb til SafeSeaNet
Aarhushavn Kunde Service 7R47006

Sikringserklæring/Declaration of Security (DOS)

Mandskab, som ønsker at gå i land, skal være i besiddelse af identifikationspapirer med foto. En sikringserklæring udstedes kun under følgende forudsætninger:

 • Skibet opererer i et andet sikringsniveau end Aarhus Havn
 • En sikkerhedstrussel eller hændelse har berørt skibet eller faciliteten
 • Skibet har været i en havn/facilitet, som ikke er pålagt at have og gennemføre en godkendt sikringsplan

Skibe, som opfylder et af ovennævnte sikringsforhold, og som ønsker udstedt en sikringserklæring, skal ansøge hos Aarhus Havn på security@portofaarhus.dk. Efterfølgende bedes skibet ankre op på Aarhus Red og afvente havnens øverste sikringsansvarlige og/eller havnefacilitetens PFSO. Alle udgifter i forbindelse med udstedelse af DoS påhviler skibet.

Aarhus Havn16 Redigeret

Droneflyvning

Nedenstående procedurebeskrivelse skal følges ved hver anmodning om tilladelse til at flyve med droner på Aarhus Havns område:

 • Flyvning med drone på Aarhus havn, uanset formålet, må kun foregå med Aarhus Havns tilladelse (gives af PSO).
 • Aarhus Havn kan til enhver tid forlange at se godkendelse og autorisation for drone og dronefører.
 • Aarhus Havn forbeholder sig ret til at vurdere om en ønsket droneflyvning vil genere andre interesser på havnens/kunders område og herfra beslutte om flyvningen kan foretages (blandt andet i henhold til bekendtgørelse 1190, lov om TV-overvågning).
 • Tilladelser kan i udgangspunktet kun gives som engangstilladelse (der skal ansøges hver gang flyvning ønskes foretaget). Ansøgningen sendes til: port@portofaarhus.dk.

Kort, der viser kategorisering af Aarhus Havns arealer, hvad angår droneflyvning (kilde: droneluftrum.dk).

Droneflyvning Red 1

Adgangskort eller brobizz-adgang?

For at få adgang til havnens sikrede områder skal du enten have et adgangskort eller en brobizz-adgang.

For at anmode om et adgangskort eller en brobizz-adgang skal din virksomhed udfylde nedenstående formular og bekræfte, at du skal have adgang til havnens områder.

Vi giver som udgangspunkt kun adgang til vores samarbejdsvirksomheder. Hvis du som ny virksomhed ønsker adgang til havnen, skal du kontakte os med dine virksomhedsoplysninger, og hvad dit formål er på havnen.

Formularer og ansøgninger om adgang sendes til: port@portofaarhus.dk.

02122019 644

Download formularen til anmodning om adgangskort her.

Word-Formular: Adgangskort

Download formularen til anmodning om brobizz-adgang her.

Word-Formular: Brobizz