Forsæt til indhold

Sikkerhed & ISPS

Da internationale skibe anløber Aarhus havn er vi omfattet af internationale regler for sikring af havne. Det betyder at store dele af havnen er terrorsikret i forhold til gældende regler for ”International Ship and Port Facility Security (ISPS). Desuden er vi underlagt et EU-direktiv, der også har til formål at sikre havnen. Havnen er inddelt i terminaler, hvor sikringen er tilpasset behovene på den enkelte terminal.Af sikkerhedsmæssige årsager er der således lukket for offentlig adgang på store dele af havneområdet. Alle, som opholder sig på Aarhus Havns område, er forpligtet til på forlangende at vise ID samt redegøre for deres ærinde på området.

Skibsankomst

Senest 24 timer før ankomst skal skib/mægler oplyse følgende til Aarhus Havn:

 • Skibenes data, som fremgår af gældende målebrev
 • Forventet ankomst
 • Aktuel dybgang
 • Forventet assistancebehov
 • Afgangshavn
 • Formål med anløbet (laste/losse etc.)
 • Ladningsart og mængde
 • Afskiber/modtager
 • Evt. Ejer/indeståelseserklæring

Aarhus Havn skal herefter løbende holdes opdateret, hvis der sker ændringer til anløbet.

Mægleren kan indtaste anløbsoplysningerne her eller sende dem på e-mail til maritim@portofaarhus.dk

SafeSeaNet

Skib/mægler skal desuden i henhold til meldepligtsdirektivet anmelde skibsanløb til SafeSeaNet. Blandt disse oplysninger er også den før-ankomst sikringsinformation, som tidligere blev sendt til havnen på diverse FAL-formularer, og som i fremtiden kun skal indberettes til SafeSeaNet.

SafeSeaNet

Landgang

Mandskab, som ønsker at gå i land, skal være i besiddelse af identifikationspapirer med foto.

En sikringserklæring udstedes kun under følgende forudsætninger:

 • Skibet opererer i et andet sikringsniveau end Aarhus Havn
 • En sikkerhedstrussel eller hændelse har berørt skibet eller faciliteten
 • Skibet har været i en havn/facilitet, som ikke er pålagt at have og gennemføre en godkendt sikringsplan

Skibe, som opfylder et af ovennævnte sikringsforhold, og som ønsker udstedt en sikringserklæring, skal ansøge hos Aarhus Havn på security@portofaarhus.dk. Efterfølgende bedes skibet ankre op på Aarhus Red og afvente havnens øverste sikringsansvarlige og/eller havnefacilitetens PFSO.

Alle udgifteri forbindelse med udstedelse af DoS påhviler skibet.

Anmodning om havnekort eller brobizz/eurobizz-adgang.

For at få adgang til havnens sikrede områder skal du enten have et havnekort eller en brobizz/eurobizz-adgang. For at anmode om et havnekort eller en brobizz/eurobizz-adgang skal du have din virksomhed til at udfylde nedenstående formular og bekræfte, at du skal have adgang til havnens områder. Vi giver som udgangspunkt kun adgang til vores samarbejdsvirksomheder. Hvis du som ny virksomhed ønsker adgang til havnen, skal du kontakte os med dine virksomhedsoplysninger, og hvad dit formål er på havnen. Formularer og ansøgninger om adgang sendes til port@portofaarhus.dk

Droneflyvning

Læs mere om retningslinjerne for droneflyvning her.