Forsæt til indhold

Strategisk samarbejde med universitet

Oprettet dato: 13. januar 2021

Aarhus Universitet og Aarhus Havn har indgået et strategisk samarbejde med henblik på at øge biodiversiteten i havet omkring Aarhus havn og her genskabe habitater (levesteder) for fisk og andre organismer.

Samarbejdet kan også inkludere klimaudfordringer eller andre forståelser af bæredygtighedsbegrebet. Den fælles vision er, at man vil være frontløbere og drivkræfter i forhold til bæredygtig udvikling.

Det strategiske samarbejde skal danne en overordnet paraply for både eksisterende og nye projekter, der som udgangspunkt skal have afsæt i fælles, lokale interesser i Aarhus Bugt. Men de kan også have et regionalt, nationalt eller internationalt setup. Andre organisationer og samarbejdspartnere kan involveres, når det giver mening.

Læs vores andre nyheder

Udforsk havnen