Forsæt til indhold

Rådmand lover to vejbaner mens tunnel bygges

Oprettet dato: 12. maj 2021

Rådmand Bünyamin Simsek er klar med investeringer, så byggeriet af Marselistunnelen vil genere trafikken mindst muligt i anlægsfasen.

Han glæder sig over, at det ser ud til, at staten er klar til at bidrage med finansiering af Marselistunnellen, så projektet endelig bliver til noget. Men han har samtidig svært ved at forestille sig, at trafikken i anlægsfasen kan afvikles uden de store problemer, hvis ikke der bliver gjort noget drastisk for at hjælpe trafikanterne i den periode.

Derfor har han en plan for, hvordan trafikken kan afvikles fornuftigt i de år, det tager at få tunnelen i jorden.

”En af måderne at gøre dette på er - gennem hele anlægsperioden og på det meste af strækningen - at opretholde to vejbaner til færdsel. Men det er ikke nok,” siger rådmanden, der også ønsker at forlænge Værkmestergade fra Ringgadebroen og helt ud til Åhavevej.

”Den vej vil i første omgang kunne fungere som en vigtig aflastningsvej. Men den vil naturligvis også kunne anvendes, når tunnelen står færdig og også være en gevinst for fremkommeligheden i midtbyen i mange år fremover. De bilister, der ankommer fra motorvejen i sydbyen, vil få en direkte vej til midtbyen," siger Bünyamin Simsek.

Pengene til en sådan forlængelse er ikke på plads, så rådmanden vil bede byrådet om opbakning til at sætte penge af til dette projekt. Så lover han til gengæld hurtig planlægning og anlæg af vejen.

Læs vores andre nyheder

Udforsk havnen