Forsæt til indhold

Øget sikkerhed på containerterminalen

Oprettet dato: 13. januar 2021

For at øge sikkerheden er redningstigerne på containerterminalens kaj nu oplyst i de mørke timer. Aarhus Havns elektrikere har opsat LED-lamper ved alle 32 redningsstiger på den 1,3 meter lange kaj. LED-belysningen er af samme energirigtige type, som er anvendt på resten af havneområdet.

Den forbedrede belysning og dermed øgede sikkerhed skal ses i lyset af, at langt de fleste drukneulykker i Danmark sker i havne. Derfor er der god grund til at optimere sikkerheden for de søfolk, havnearbejdere, havnebetjene og andre, der arbejder på kajen i både dagslys og i de mørke timer eftermiddag, aften og nat.

Hvert sekund tæller for en person, der er så uheldig at falde i vandet. Hvis det skulle ske fremover, vil de galvaniserede stålstiger være oplyst og dermed nemmere at se end hidtil.

Inden for det senest år har Aarhus Havn desuden opsat orange plader bag ved redningsstigerne, hvilket gør det nemmere at se stigerne i dagslys.

Læs vores andre nyheder

Udforsk havnen