Forsæt til indhold
Ankerplads Skibe

Ny ankerplads ved havnen i Aarhus

12. oktober 2023

Aarhus Havn har foreslået at flytte ankerpladsen ud for havneområdet i Aarhus for at reducere støjgener fra skibene. Søfartsstyrelsen har netop godkendt forslaget, og pladsen er nu flyttet 1,5 km mod syd og 4,3 km mod øst ud i Aarhus-bugten.

En række borgere i den sydlige del af Aarhus har i den seneste tid klaget over støj fra skibene, der ligger til ved ankerpladsen ud fra havnen i Aarhus.

”Vi har modtaget en række henvendelser fra borgere, der har oplevet støjgener. Derfor indledte vi et samarbejde med specialister i lavfrekvent støj, der skulle hjælpe os med at lokalisere støjkilderne. Her viste det sig, at der under særlige vejrforhold kan opleves lavfrekvent støj fra skibene, der ligger til på ankerpladsen ud for havneområdet”, fortæller Aarhus Havns kommunikationschef Daniel Møller Jensen, der videre siger, at havnen har haft en god dialog med Søfartsstyrelsen, der er myndighed på området.

”Efter at have lokaliseret støjkilderne besluttede vi os for at undersøge en ny mulig lokation for en ankerplads. Her har vi blandt andet set på vanddybder og eksisterende sejlrender, og vi har fundet et egnet sted, som Søfartsstyrelsen nu også har godkendt som fremtidig ankerplads.”

Positiv modtagelse af ny ankerplads

Aarhus Havn oplever en positiv modtagelse af den nye placering, og skibene har allerede taget ankerpladsen i brug.

”Vi kan se, at skibene allerede har taget godt imod den nye ankerplads, og vi glæder os over, at vi med flytningen kan reducere støjgenerne til gavn for de berørte borgere.”, siger Daniel Møller Jensen.

Aarhus Havn har derudover igangsat en forundersøgelse af etablering af landstrøm på containerterminalen. Aarhus Havn forventer, at de første containerskibe kan koble sig på landstrøm i løbet af 2026. Det vil – udover at fjerne udledningen af partikler og emissioner - fjerne støjgenerne i den nordlige del af Aarhus.

Kort

Søfartsstyrelsen har godkendt flytning af ankerpladsen ud for havnen i Aarhus. Pladsen er flyttet 1,5 km. syd på og 4,3 km. øst ud i Aarhusbugten til den nederste af de to cirkler. Det er et område med 700 m i radius.

Læs vores andre nyheder

Udforsk havnen