Forsæt til indhold

Nej til vindmøller langs Østhavnsvej

Oprettet dato: 9. december 2020

Aarhus Vindmøllelaug I/S forsøger aktuelt at få virksomheder og private borgere til at investere i et vindmølleprojekt, der ikke findes og ikke er godkendt, men er direkte afvist af Aarhus Havn, som ejer området.

Aarhus Havn tager afstand fra projektet og påpeger, at de privatretlige forudsætninger for projektets gennemførelse ikke er til stede.

Aarhus Vindmøllelaug udbad sig i august et møde med Aarhus Havn, og her præsenterede vindmøllelauget en ide om fire vindmøller langs Østhavnsvej. På det tidspunkt var to andre vindmøller et andet sted på havnen allerede til debat i både byrådet og blandt borgerne. Men vindmøllelauget ønskede deres eget projekt – nemlig fire vindmøller et helt andet sted på havneområdet.

”Ved vores møde med Aarhus Vindmøllelaug afviste vi at underskrive en hensigtserklæring om, at vi vil se på muligheden for at placere de fire foreslåede møller langs Østhavnsvej eller for den sags skyld se på en anden placering. Det har vindmøllelauget sågar skrevet i deres eget mødereferat, så ingen kan være i tvivl. Alligevel turnerer de nu rundt og forsøger at sælge andele i projektet,” siger CEO/havnedirektør Thomas Haber Borch.

Han fortæller, at hvis vindmøllelauget eller andre ønsker at opstille vindmøller på havnen, skal de pågældende købe eller leje et areal af Aarhus Havn, som ejer havneområdet. Og når Aarhus Havn har sagt nej til projektet, er de privatretlige forudsætninger for projektets gennemførelse derfor ikke til stede.

"Vi har sagt ja til at overveje, om der på containerterminalen kan opstilles to vindmøller, som Aarhus kommune har med i deres energiplan. Men af hensyn til vores drift og havnens fremtidige udvikling har vi besluttet at sige nej til flere vindmøller," siger Thomas Haber Borch.

Han er fuldstændig uforstående over for vindmøllelaugets fremgangsmåde, fordi han mener, at det hverken fremmer samarbejde eller bæredygtighed at bruge den slags metoder.

”Hvis deres motiv er at samle tilslutning til et projekt for derefter at bruge tilslutningen som pression for at få det gennemført, synes jeg, det er den helt forkerte måde at gribe sådan en sag an på,” siger havnedirektøren.

Læs vores andre nyheder

Udforsk havnen