Forsæt til indhold

Mobilkran kræver vejudvidelser

Oprettet dato: 10. februar 2021

I løbet af foråret 2021 kommer der endnu en kran til Aarhus Havn – en 13 meter bred mobilkran, der vejer mere end 400 tons. Kranen skal primært operere på Omniterminalen, men den skal i spidsbelastningsperioder kunne flyttes til Multiterminalen. Det betyder, at hele fire veje – herunder Skærvevej, Bahreinvej, Oliehavnsvej og Colombovej bliver berørt af vejudvidelser.

Derfor vil forbipasserende opleve, at der i perioden frem til primo april 2021 foregår vejarbejde i området. På Oliehavnsvej foregår det primære vejarbejde på strækningen fra Colombovej til Samoavej. Vi forventer, at trafikken i hele området kan afvikles uden væsentlige gener fra arbejdet med vejudvidelserne. Dog kan man forvente, at gadebelysningen i perioder vil være ude af drift.

Læs vores andre nyheder

Udforsk havnen