Forsæt til indhold

Marselis-tunnel miljøvurderes

Oprettet dato: 23. februar 2022

Vejdirektoratet skal stå for miljøkonsekvensvurderingen af den kommende Marselis-tunnel, der skal forbinde E45 med Aarhus Havn. Direktoratet indleder arbejdet med en offentlig idé- og forslagsfase i sommeren 2022, og derefter sættes miljøkonsekvensvurderingen i gang. Vejdirektoratet forventer, at undersøgelsen tager ca. to år at gennemføre, og budgettet lyder på 30 mio. kr.
Et stort flertal i Folketinget besluttede i 2021 at bevillige 2,1 mia. kr. til en to kilometer lang tunnel under Marselis Boulevard. Tunnelen skal desuden finansieres af Aarhus Kommune og Aarhus Havn med tilsammen 600 mio. kr.
Et anlægsprojekt af en sådan størrelse kan ikke gennemføres uden en forudgående miljøkonsekvensvurdering, og det er den, Vejdirektoratet skal stå for. Undersøgelsen skal belyse forskellige forslag til byggemetoder og skal blandt andet have fokus på konsekvenserne for vejens naboer under anlægsperioden samt at få planlagt arbejdet, så det generer naboerne mindst muligt. Ligeledes vil miljøvurderingen også omfatte de fremtidige støjforhold, når tunnelen er etableret, ligesom mulighederne for byudvikling er en del af vurderingen.

Læs vores andre nyheder

Udforsk havnen