Forsæt til indhold

Lys for enden at Marselistunnellen

Oprettet dato: 8. april 2021

”En stor lettelse”. Så kort kan det siges, når Aarhus Havns CEO Thomas Haber Borch omtaler regeringens planer om at igangsætte byggeriet af Marselistunnelen. Og APM Terminals, der er den absolut største containeraktør på havnen i Aarhus, kalder tunnelen ”en nødvendighed”.

Regeringens nye infrastrukturplan, der er fremlagt i dag, lægger op til en beslutning om at bygge Marselistunnellen, der skal forbinde Danmarks største erhvervshavn med E45. Tunnelen har været undervejs i årtier, alt imens Aarhus Havns godsomsætning er steget markant – og dermed den afledte trafik til og fra havnen.

”De seneste fire år har vi haft envækst på 37 pct. i vores containeromsætning, og det har vi naturligvis glædet os over, men vi har oprigtigt talt også været bekymret, fordi væksten samtidig genererer mere trafik til og fra havnen. Uden en Marselistunnel bliver vores store vækst et betydeligt trafikalt problem,” siger Thomas Haber Borch.

Dennis Olesen, der er adm. direktør for APM Terminals Aarhus A/S, har i flere år fulgt debatten om Marselistunnellen med stor opmærksom. For virksomheden, der er den absolut største containeraktør i Aarhus, er effektiv infrastruktur til og fra havnen altafgørende for virksomhedens fortsatte vækst.

”En Marselistunnel er en nødvendighed, fordi vi kun kan drive en containerterminal i Aarhus, hvis containerne kan køres hertil og herfra uden trafikforsinkelse. Den tilstødende infrastruktur er afgørende for enhver havn, og der er ingen tvivl om, at tunnelen er en meget vigtig brik, der forhåbentligt nu falder på plads,” siger Dennis Olesen.

Men der er flere miljøgevinster ved Marselistunnellen. Dels vil den bidrage til at flytte mere gods fra landevej til søtransport, hvilket både er mere klimavenligt, men også giver bedre plads på vejene. Og dels vil tunnelen betyde, at Marselis Boulevard bliver mere fredeliggjort, når den tunge lastbiltrafik flyttes under jorden. Det vil være en fordel for både gående, cyklister, personbilstrafikken og den kollektive trafik. Og selvfølgelig også for beboerne i nærheden af Marselis Boulevard.

Læs vores andre nyheder

Udforsk havnen