Forsæt til indhold
DSC 0338

Krydstogtkajen forlænges og forstærkes med bæredygtige materialer

13. Februar 2023

I disse dage er gravearbejdet på krydstogtkajen i fuld gang. Aarhus Havn er nemlig i gang med at forlænge og forstærke krydstogtkajen, så flere af de store krydstogtskibe kan anløbe kajen og modtage landstrøm fra det kommende landstrømsanlæg. Havnens ambition er at blive Østersøområdets mest bæredygtige havn. Derfor arbejdes der hele tiden på at reducere klimaaftrykket i de mange forskellige anlægsprojekter på havnen. Her er arbejdet med at forlænge og forstærke krydstogtkajen ingen undtagelse.

DSC 0350
DSC 0394

I dette anlægsprojekt arbejder vi tæt sammen med de tilknyttede rådgivere for at sikre, at projektet udføres bæredygtigt. Det sker bl.a. ved at designe konstruktionerne,så de får et så minimalt ressourceforbrug og klimaaftryk som muligt. Det er et vigtigt samarbejde mellem Aarhus Havn og entreprenørerne, siger COO ved Aarhus Havn Anne Zachariassen:

"Vi arbejder løbende på at reducere klimaaftrykket. Derfor samarbejder vi med entreprenørerne om at opgøre klimaaftrykket på materialeproduktion, transport af materialerne og indbygning af materialer. På den måde får vi vigtige data, der gør os i stand til at blive bedre og bedre til at reducere klimaaftrykket. Samtidig skaber vi en øget bevidsthed hos entreprenørerne, så vi sammen kan reducere klimaaftrykket endnu mere"

I forbindelse med forlængelsen og forstærkningen af krydstogtkajen har Aarhus Havn valgt at bruge bæredygtige materialer. Der bliver brugt beton, som er produceret med genbrugsmaterialer alle de steder i konstruktionen, hvor der er mulighed for det. Derudover er der udelukkende valgt spunsjern, som er produceret af 100 pct. genbrugsjern (jernskrot) og med vedvarende energi. Valget af disse materialer er med til at sikre et mere bæredygtigt anlægsprojekt. Det giver faktisk en samlet reduktion på 121 tons CO2e sammenlignet med almindelige byggematerialer.

Aarhus Havn arbejder tæt sammen med entreprenørerne på projektet, når de skal opgøre klimaaftrykket på materialeproduktion, materialetransport samt indbygning af materialerne. Det er med til at give et endnu bedre datagrundlag til fremtidige anlægsprojekter, så klimaaftrykket kan reduceres yderligere.

Det reducerede klimaaftryk ved forlængelsen og forstærkningen af krydstogtkajen beregnes ved hjælp af godkendte og gældende EPD´er fra leverandørerne. I dette tilfælde er leverandørerne ArcelorMittal og DK Beton.

EPD´erne er udarbejdet og beregnet efter den internationale EPD-standard, EN15804, og er verificeret efter ISO 14025.

DSC 0333

Her ses det bæredygtige spunsjern som er produceret af 100 pct. genbrugsjern (jernskrot) og med vedvarende energi - Spunsjernet bliver brugt til at forlænge den eksisterende krydstogtkaj

Læs vores andre nyheder

Udforsk havnen