Forsæt til indhold

Fra kommunal til statslig tunnel

Oprettet dato: 30. juni 2021

I mere end to årtier har der været fokus på behovet for en Marselistunnel i Aarhus, og i langt den største del af perioden har man tænkt tunnelen som et kommunalt projekt. Nu har staten valgt at finansiere størstedelen af den samlede anlægssum, mens Aarhus Havn og Aarhus Kommune finansierer en mindre del.

De tre bidragsydere til den kommende Marselistunnel har netop holdt et møde om projektet, der har en anlægssum på 2,7 mia. kroner. Finansminister Nicolai Wammen lagde turen forbi Aarhus Havn, og her drøftede han indholdet af det brede politiske forlig, der har skabt fundamentet for tunnelbyggeriet, med borgmester og formand for Aarhus Havn Jacob Bundsgaard og Aarhus Havns CEO Thomas Haber Borch.
Aftalen betyder, at Aarhus Kommune og Aarhus Havn tilsammen skal bidrage med 600 mio. kr., mens staten finansierer resten.
”Selvom vi her i Aarhus skal bidrage til en statslig vej, synes jeg, det er en rigtig god aftale. For Aarhus Havn er det altafgørende, at vi får Marselistunnellen, og det er min oplevelse, at de fleste – også politikerne – har indset, at man ikke fortsat kan lede trafikken til og fra Danmarks største erhvervshavn gennem en viadukt, som er vores nuværende løsning,” siger Thomas Haber Borch.
Han peger desuden på, at der er flere lokale miljøgevinster ved Marselistunnellen. Dels vil færre kødannelser og en mere flydende trafik betyde mindre udledning af CO2 på Marselis Boulevard, der også vil blive fredeliggjort til gavn for beboerne langs vejen og for gående, cyklister og persontrafikken. Dels vil tunnelen bidrage til at flytte mere gods fra landevej til søtransport, hvilket både er mere klimavenligt men også giver bedre plads på vejene.

Læs vores andre nyheder

Udforsk havnen