Forsæt til indhold

Forskning i biodiversitet i Aarhus havn

Oprettet dato: 27. oktober 2020

I et partnerskab med Aarhus Universitet og den franske pioner-virksomhed Ecocean har Aarhus Havn igangsat et forskningsprojekt, der skal kortlægge muligheden for at øge overlevelse og biodiversitet af fiskeyngel i de kystnære områder omkring Aarhus. I havnen i Aarhus er der foreløbig opsat 18 fiske-opholdskasser kaldet Biohut®, hvor småfisk både kan ”gå på restaurant” og gemme sig for deres fjender.

Ecocean, der er en innovativ virksomhed med speciale i udvikling af unikke teknologier til forbedring af havmiljøet, har deres primære erfaringer fra havne i Middelhavet. De erfaringer skal nu bruges til at få kortlagt mulighederne for at øge biodiversiteten i Nordsøområdet.

I forbindelse med en kommende udvidelse, har Aarhus Havn planlagt at anlægge større områder med stenrev, som tiltrækker fisk, fordi det skaber huller og vandstrømme, hvor dyrelivet kan søge føde og gemme sig for sine fjender. Men et havneområde består af andet og mere end stenrev, idet der i en havn også findes adskillige spunsvægge og betonkonstruktioner under vandet. Her kan fiskene ikke gemme sig, og derfor er fiske-opholdskasserne en unik mulighed for småfisk og krebsdyr. Fiske-opholdskasserne indeholder kokosreb og østersskaller, som vil være grobund for alger og fastsiddende dyr som en del af fødekæden. Den aktivitet vil tiltrække fiskene som søger mod kasserne for at spise sig mætte.

”Monitoreringen af kasserne, som Aarhus Universitet står for, giver os helt konkret viden om, hvilke fisk og krebsdyr, der er i havet omkring Aarhus, og det giver os derfor mulighed for at understøtte eksakt de arter, som findes her – både i forhold til den nuværende havn, men også når vi skal udvide havnen, siger COO Anne Zachariassen fra Aarhus Havn.

Hun peger på, at Aarhus Havn arbejder konkret med flere af FNs verdensmål – herunder SDG 14 ”Livet i havet”. Og dette projekt er et blandt flere, som knytter sig til ønsket om et havmiljø med en højere grad af biodiversitet, end der er i dag.

Peter Grønkjær, der er professor ved Institut for Biologi på Aarhus Universitet siger at det oplagt at øge biodiversiteten og livet i havet ved med simple midler at omdanne havnemoler til kunstige rev med gode levesteder for kystnære fisk og marine dyr.

Læs vores andre nyheder

Udforsk havnen