Forsæt til indhold
Fiskebørnehaver Gøres Klar

Fiskebørnehaverne gøres klar til vinter

20. december 2022

Det er ikke kun de store krydstogtskibe, der ligger til på krydstogtkajen på Aarhus Havn. Der ligger også 18 børnehaver. Dog ikke helt almindelige børnehaver men små fiskebørnehaver – også kaldet biohuts.

Aarhus Havn har som den første danske havn taget initiativ til at etablere fiskebørnehaver i en større skala. Etableringen er sket i et samarbejde med Aarhus Universitet, som forsøger at blive klogere på effekterne på livet under vandet.

De 18 fiskebørnehaver er alle placeret under vandet ved krydstogtkajen og skal være med til at beskytte de helt unge fisk for havets mange rovdyr. Samtidig giver fiskebørnehaverne mulighed for at mange forskellige arter af havets dyr og planter kan etablere sig langs kajen. På den måde kan biodiversiteten øges, fortæller Peter Grønkjær, der er professor ved Aarhus Universitet og en del af forsøget med fiskebørnehaver:

Noget af det, fiskebørnehaverne kan, er at skabe et økosystem, hvor flere fisk kan vokse sig store, hvor flere af havets planter kan gro og hvor mange smådyr kan etablere sig. Fiskebørnehaverne er en naturlig beskyttelse, hvor fiskene har mulighed for at gemme sig og være i fred for rovfisk.”

Oprindeligt kommer idéen med fiskebørnehaver fra nogle franskmænd, der havde fokus på Middelhavet, hvor mange af de helt små fisk blev spist af forskellige rovdyr omkring havnene.

Fisk og planter er glade for børnehaverne

Peter Grønkjær og en række studerende ved Aarhus Universitet har fulgt forsøget med fiskebørnehaver på Aarhus Havn og skal blive klogere på de konkrete effekter. Men allerede nu kan de konstatere, at fiskebørnehaverne er populære blandt brugerne.

Fiskebørnehaverne har vist sig at være ret populære. Vi har set, at ål og havkarusser finder vej til børnehaverne. Det samme gælder for søstjerner og søpindsvin. Og så ser det ud til, at der også kommer nogle nye arter af krebsdyr, som vi normalt ikke ser mange af ved havnemoler”, siger Peter Grønkjær.

Fiskebørnehaverne er netop blevet renoveret og gjort klar til vinteren, så endnu flere fisk og planter kan få glæde af de små gemmesteder.

Perspektivet er stort

Ifølge Peter Grønkjær er fiskebørnehaverne én ud af mange tiltag, man kan lave for at øge biodiversiteten. Men fiskebørnehaverne har nogle store perspektiver, som man kan udnytte, mener han:

Det er oplagt at tænke biodiversitet generelt og for eksempel fiskebørnehaver ind, når man bygger i og omkring vandet. Det kan være i havne, men for eksempel også når man bygger broer. Hvis man får skabt levesteder i forbindelse med alle anlægsprojekter, vil effekten være rigtig stor.”, lyder det fra Peter Grønkjær.

Aarhus Havn har lavet en aftale med Aarhus Universitet om endnu et forsøg, hvor man bruger en del af havnens mange meter spunsvæg til at etablere en ny fiskebørnehave. Det vil give endnu flere muligheder for at øge biodiversiteten.

Læs vores andre nyheder

Udforsk havnen