Forsæt til indhold

Danmarks største erhvervshavn leverer historisk resultat i begivenhedsrigt år

afspil video

8. maj 2023

Aarhus Havn kom ud af 2022 med den største godsomsætning i fjorten år og skriver danmarkshistorie med en ny dansk rekord for containeromsætning. Det samlede overskud på havnedriften lyder på 161 millioner kroner.

Året 2022 var et begivenhedsrigt år med krigen i Ukraine, energikrise og tårnhøj inflation. Det kunne også mærkes hos Aarhus Havn. Det var også et år, hvor havnens ansøgning om en havneudvidelse fyldte meget.

Det har på mange måder været et begivenhedsrigt og helt uforudsigeligt år. De globale udfordringer blev lokale. Forsyningssikkerhed og forsvarssikkerhed kom for alvor på dagsordenen. Det var også tilfældet hos Aarhus Havn. Derfor er jeg stolt over, at vi kommer ud af året med så stærkt et resultat, som vi gør”, siger Thomas Haber Borch, der er CEO hos Aarhus Havn.

Aarhus Havn havde i 2022 den største samlede godsomsætning i fjorten år. 11.047.319 tons gods blev sendt over kaj. Det er en stigning på 9 pct. sammenlignet med 2021. Sammen med virksomhederne leverer havnen også en ny dansk rekord for containeromsætning. I 2022 blev hele 756.757 20-fodscontainere løftet over kaj.

”Bestyrelsen glæder sig over, at Aarhus Havn sammen med erhvervslivet har leveret fremgang på alle forretningsområder. Det er en vigtig påmindelse om, at Aarhus Havn er hele Danmarks havn, der understøtter den grønne omstilling, skaber arbejdspladser og fremgang til gavn for både borgere i Aarhus og hele landet”, siger havnens bestyrelsesformand Jacob Bundsgaard.

Behovet for en havneudvidelse voksede gennem året

I 2022 tog pladsmanglen på havnen til, og Aarhus Havns ansøgning om en havneudvidelse fyldte meget i den offentlige og politiske debat.

Vi har også i 2022 brugt meget tid på vores ansøgning om en havneudvidelse. Der er ingen tvivl om, at interessen for udvidelsen er stor, og at bølgerne er gået højt. Det har vi både internt blandt vores medarbejdere og sammen med virksomhederne skullet håndtere. Derfor er jeg meget tilfreds med, at et bredt politisk flertal valgte at tage ansvar for udvikling og fremtidssikring af havnen med en aftale om en havneudvidelse af Aarhus Havn”, siger Thomas Haber Borch.

Vigtige skridt mod at blive Østersøområdets mest bæredygtige havn

Aarhus Havn har en målsætning om at blive Østersøområdets mest bæredygtige havn og CO2-neutral i 2030. I 2022 tog havnen yderligere skridt i den retning og nåede en CO2-reduktion på 18 pct. i forhold til 2021.

Som Danmarks største erhvervshavn har vi et særligt ansvar for at gå forrest på det grønne område. Vi har ambitiøse målsætninger, og på trods af det meget høje aktivitetsniveau på havnen i 2022, tog vi vigtige skridt i retning af at nå målene”, siger Thomas Haber Borch.

Læs Aarhus Havns Årsrapport 2022.

Økonomiske hovedtal (1.000 kr.)

2022

2021

Indtægter i alt

390.022

288.328

Omkostninger

229.472

213.070

Resultat af havnedrift (EBIT)

160.550

75.258

Finansielle nettoindtægter

-45.289

21.278

Overskud

115.262

96.536

CO2 hovedtal (tons)

2022

2021

Scope 1

868

1.129

Scope 2

240

182

Scope 3*

507

670

Godsomsætning

2022

2021

Containere (tons)

5.801.438

5.489.018

Containere (TEU)

756.757

717.819

Fast bulk (tons)

3.320.399

2.915.009

Flydende bulk (tons)

1.452.063

1.331.692

Ro/Ro (tons)

473.429

390.113

Krydstogtskibe

64

1

Personbiler

1.256.350

1.171.515

Færgepassagerer

3.110.297

2.935.342

*Note: Elforbrug gennem udlejning

Læs vores andre nyheder

Udforsk havnen