Forsæt til indhold

Yderhavnen

I løbet af de kommende 30 år ønsker Aarhus Havn at udvide havnen med: "Yderhavnen" ude i havet mod øst.

Etape 1

Yderhavnen er på ca. 100 hektar udgør 35 pct. af det nuværende havneareal, og den vil blive bygget i etaper. Det betyder, at indretningen af de nye arealer undervejs kan tilpasses kundernes behov og efterspørgsel. Aktuelt forventer vi, at etape 1 vil blive forberedt til en containerterminal med fuld- eller semiautomatiske transportsystemer. Terminalen skal supplere den nuværende containerterminal på Østhavnen.

Aarhus Havn Maintenance JNK1098

Etape 2

Etape 2 forventer vi at indrette, så der er stor fleksibilitet i forhold til anvendelsen. Men vi forestiller os bl.a. en logistikterminal for fast- og flydende bulk samt projektlast. Desuden kan der blive plads til en Ro-Ro-terminal samt til produktions- og administrationsbygninger for havnerelevante virksomheder.

Aarhus Havn Maintenance JNK1170

Klar til erhvervsmæssig brug

Inden byggeriet går i gang, vil vi gennemføre en miljøkonsekvensvurdering af det samlede projekt. Den nye ydermole, der indrammer Yderhavnen, vil formentlig blive etableret i 2022-2023. 1. etape af Yderhavnen på ca. 40 hektar kan være klar til erhvervsmæssig brug i 2026 og i 2030 forventer vi, at der skal tages stilling til byggeriet af 2. etape på ca. 60 hektar.

Aarhus Havn Maintenance JNK1155

Læs mere om vores fremtidsplaner