Forsæt til indhold

Droneflyvning på Aarhus havn

I erkendelse af behovet for retningslinjer omkring brugen af droner på Aarhus havn skal nedenstående procedurebeskrivelse følges ved hver enkel anmodning om tilladelse til at flyve med droner på Aarhus Havns område:

  • Aarhus Havn henholder sig til bekendtgørelse 1256 af 24/11-2017 (Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssig område).
  • Flyvning med drone på Aarhus havn, uanset formålet, må kun foregå med Aarhus Havns tilladelse (gives af PSO).
  • Aarhus Havn kan til enhver tid forlange at se godkendelse og autorisation for drone og dronefører.
  • Aarhus Havn forbeholder sig ret til at vurdere om en ønsket droneflyvning vil genere andre interesser på havnens/kunders område og herfra beslutte om flyvningen kan foretages (blandt andet i henhold til bekendtgørelse 1190, Bekendtgørelse af lov om TV-overvågning).
  • Tilladelser kan i udgangspunktet kun gives som engangstilladelse (der skal ansøges hver gang flyvning ønskes foretaget).
Droneflyvning

Illustration fra Transport-, bygge- og boligstyrelsen der viser kategorisering af Aarhus havns arealer hvad angår droneflyvning (Bekendtgørelse 1256).