Forsæt til indhold

Om Aarhus Havn

Aarhus Havn er Danmarks største erhvervshavn og hele Danmarks havn. Men vi er ikke bare størst – vi har også en betydelig bredde inden for vores forretningsområder, ligesom vi har et omfattende rutenet til det meste af verden.

Vi tilbyder håndtering af de fleste godstyper indenfor container, fast- og flydende bulksamt projektlast, ligesom vi har anløb af både Ro-Ro-skibe, færger og krydstogtskibe. Vi er landets største containerhavn med markedsandel på ca. 65 pct. og ligeledes den største offentlige bulkhavn med markedsandel på ca. 65 pct.

Verdens største hurtigfærger sejler i fast rutefart mellem Aarhus havn og Sjællands Odde. Færgerne har adskillige daglige afgange fra tidlig morgen til sen aften og medtager 1,3 mio. personbiler og ca. 3 mio. passagerer om året. Aarhus er også en af landets største krydstogtdestinationer, og et betydeligt antal krydstogtgæster og besætningsmedlemmer går hvert år i land for at opleve Jyllands hovedstad.

Vi har optimal tilgængelighed. Trafikmålinger viser, at det gennemsnitligt kun tager mellem 4 og 5 minutter at køre mellem Aarhus havn og motorvej E45, og herfra er der motorvej hele vejen til Italiens sydspids. Desuden har vi jernbanespor helt frem til kajerne på containerterminalen og dermed både nord-, syd- og vestgående jernbaneforbindelse til resten af Danmark.

Aktuelt råder vi over 2.800.000 kvadratmeter areal, og store dele af det areal er udlejet til havnerelevante virksomheder. På havnen har vi stor kapacitet på både fryse- og pakhuse til opbevaring af en lang række meget forskellige produkter.

Aarhus Havn er en full-service-havn. Det betyder blandt andet, at vi tilbyder alt inden for lodsning, bugsering og trosseføring, ligesom vores service også omfatter kranoperationer af alle havnens bulk-kraner, mens vorescontainerkraner er udlejet til container-operatørerne, som selv står for kranoperationerne på Containerterminalen. Vi varetager også selv renholdelse af arealer og vedligeholdelse af havnen.

Når det gælder bæredygtighed, har vi tilsluttet os Aarhus Kommunes ambitiøse mål om at være en CO2-neutral virksomhed i 2030, og det mål er i dag en del af vores forretningsstrategi. Samtidig har vi besluttet, at vi vil være den mest bæredygtige havn i Østersøområdet.

Vi gør en indsats på tre niveauer for at skabe fremtidens bæredygtige havn: Vi arbejder med bæredygtig omstilling i vores egen virksomhed. Vi arbejder med bæredygtig omstilling på hele havneområdet. Og endelig bidrager vi til bæredygtig omstilling i en række netværk og partnerskaberpå både nationalt og internationalt plan. FNs verdensmål danner grundlag for vores bestræbelser på at opnå vores mål. Vi understøtter alle FNs 17 verdensmål, men vi har valgt at opprioriterer fire mål, hvor vi i vores rolle som dynamisk industriområde og som en del af lokalsamfundet i Aarhus kan gøre en ekstraordinær indsats.En lang række konkrete tiltag indenfor bæredygtighed har gennem de seneste år bekræftet vores bestræbelser på at opnå en mere bæredygtig havn og et mere bæredygtigt samfund.

I løbet af de kommende 30 år ønsker vi at udvide den eksisterende havn med ”Yderhavnen”, fordi en positiv forretningsmæssig udvikling har skabt et behov for nye havnearealer. Behovet for mere areal skyldes blandt andet, at vi de seneste år har nyudlejet ca. dobbelt så meget areal som normalt, og aktuelt må vi sige nej til mange virksomheder, der af logistikmæssige årsager ønsker at etablere produktion og/eller distribution på havneområdet i Aarhus.

Desuden har vi i løbet af en 10-årig periode afgivet ca. 60.000 kvm. havnearealer til bymæssig brug og bebyggelse. Områder, der populært kaldes De Bynære Havnearealer, strækker sig fra DOKK1 til og med Aarhus Ø. Alt i alt betyder det, at vi er ved at vokse ud af den nuværende havn, og vi har således et behov for at få videreudviklet havnen med et nyt, tidssvarende og bæredygtigt havneområde.Yderhavnen er på ca. 100 hektar udgør 35 pct. af det nuværende havneareal.

En kommende tunnel under Marselis Boulevard er en forudsætning for Aarhus Havns fortsatte vækst. En markant vækst i vores containeromsætning i de seneste år og flytningen af færgeterminalen fra Aarhus midtby til Østhavnen betyder et stærkt stigende antal lastbiler og personbiler på Marselis Boulevard. Desuden stiger befolkningstallet i Aarhus markant og analyser viser, at det vil fortsætte i mange år. Behovet for Marselistunnellen er stort i dag, men vil kun blive større fremover.