Forsæt til indhold

Behov for udvidelse

Aarhus Havn ønsker at udvide den eksisterende havn med: ”Yderhavnen”, fordi en positiv forretningsmæssig udvikling har skabt et behov for nye havnearealer.

Mangel på arealer

Behovet for mere areal skyldes blandt andet, at vi de seneste år har nyudlejet ca. dobbelt så meget areal som normalt, og aktuelt må vi sige nej til mange virksomheder, der af logistikmæssige årsager ønsker at etablere produktion og/eller distribution på havneområdet i Aarhus.

Desuden har vi i løbet af en 10-årig periode afgivet ca. 60.000 kvm. havnearealer til bymæssig brug og bebyggelse. Områder, der populært kaldes De Bynære Havnearealer, strækker sig fra DOKK1 til og med Aarhus Ø.

Fremtidens transportform

Vi er enige med de eksperter, der peger på, at søtransport er fremtidens transportform. Allerede i dag er søtransport den mest bæredygtige transportform, og betydelige kræfter både nationalt og internationalt arbejder sammen om at gøre den endnu mere bæredygtighed i kraft af emissionsfrie skibe og fossilfrie brændstoffer.

Videreudvikling af Aarhus Havn

Alt i alt betyder det, at vi er ved at vokse ud af den nuværende havn, og vi har således et behov for at få videreudviklet havnen med et nyt, tidssvarende og bæredygtigt havneområde.

Eksperter forudser fortsat økonomisk vækst især i Asien, hvor middelklassen vil vokse eksplosivt i de kommende år og efterspørge danske produkter. Sammen med et stigende befolkningstal og en stigende købekraft i Danmark og i Aarhus vil dette bidrage til at øge handels- og fragtaktiviteterne og derved skabe et naturligt behov for at udvide havnekapaciteten i Aarhus.

Læs mere om vores fremtidsplaner