Forsæt til indhold

Rekreativ park på naturens præmisser

Illustration: C.F. Møller Architects

Oprettet dato: 14. april 2021

Et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus Universitet, Danmarks Sportsfiskerforbund og Aarhus Havn skal medvirke til udvikling af en kommende rekreativ park, Aarhus Blueline Park, og målet er størst mulig biodiversitet både over og under vandet.

I forbindelse med en kommende udvidelse af Aarhus havn vil Aarhus Blueline Park blive etableret på ydermolen. Tanken er, at parken skal fungere som rekreativt område for byens borgere, men også at det skal ske på naturen præmisser, således at projektet understøtter og udvikler biodiversiteten i området.

Teknisk direktør Anne Zachariassen fra Aarhus Havn forventer sig meget af samarbejdet med Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus Universitet og Danmarks Sportsfiskerforbund.

”Aarhus Blueline Park skal være et flagskib inden for bæredygtig havneudvikling. Vi vil vise, at det kan lade sig gøre at skabe et rekreativt område, der balancerer biodiversitet med borgernes brug af området. Og derfor har vi brug for samarbejdspartnere, der kan bidrage med viden og erfaringer,” siger Anne Zachariassen.

Det fælles mål er at skabe et rekreativt område for mennesker med et rigt dyre- og planteliv både over og under vandet.

”Fordi vi er fire aktører, der hver især kan byde ind med forskellige ressourcer, erfaringer og viden, som i synergi gør det realistisk at udvikle og designe et projekt af den art og størrelsesorden, tror jeg, at det er realistisk at nå vores mål, siger Anne Zachariassen.

Udover de besøgenes rekreative brug af Aarhus Blueline Park er det tanken, at parken også skal bruges til undervisning for folkeskoler og andre uddannelsesinstitutioner samt til forskningsprojekter i biodiversitet.

Læs vores andre pressemeddelelser

Udforsk havnen