Forsæt til indhold
Aarhus Havn Tallship 2019,Silver Spirit A7R5561

Landstrøm til krydstogtskibe

Oprettet dato: 13.10.21

Bestyrelsen for Aarhus Havn har besluttet at investere i et landstrømsanlæg til krydstogtskibe. Det vil på én gang reducere partikeludledningen i byen, og samtidig vil det blive mere attraktiv at anløbe Aarhus havn for krydstogtskibe, der har omstillet til landstrøm.

Fra sæsonen 2023 kan krydstogtskibe således anløbe Aarhus havn, koble sig til landstrøm og slukke motoren, når skibet ligger i havn. Dermed fjernes skibenes partikeludledning, mens de opholder sig i Aarhus.

Beslutningen om at investere i et landstrømsanlæg skal ses som en del af Aarhus Havns bæredygtighedsstrategi, der har som målsætning, at havnen skal være den mest bæredygtige i Østersøområdet.

CEO Thomas Haber Borch kalder det en nødvendig investering både af hensyn til byens borgere, men også for i højere grad at kunne tiltrække de rederier, der med et bæredygtigt sigte har omstillet deres skibe, så de kan modtage landstrøm.

”Som mange andre er vi stadig usikre på, hvordan markedet for krydstogt udvikler sig, men aktuelt har så mange rederier meldt deres ankomst i 2023, at det kan blive et rekordår for krydstogt i Aarhus. Og vi tror på, at vi forretningsmæssigt får en fordel ud af at kunne tilbyde landstrøm i de kommende år. Men samtidig er vi klar over, at fremtiden kan byde på et miljøvenligt skibsbrændstof, der måske på sigt vil udfase et landstrømsanlæg,” siger Thomas Haber Borch.

Han påpeger, at det kun er en del af krydstogtskibene, der i dag kan modtage landstrøm. Og hvor mange, der i årene fremover kan kobles til landstrømsanlægget på Mellemarmen, er vanskeligt at gisne om. Dog er der en tendens til, at de fleste af de krydstogtrederier, der anløber i Aarhus, enten er i gang med at omstille til landstrøm eller har planer om at gøre det.

Læs vores andre pressemeddelelser

Udforsk havnen