Forsæt til indhold

Yderhavnen

I løbet af de kommende 30 år ønsker Aarhus Havn at udvide havnen med Yderhavnen ude i havet mod øst. Det skyldes en positiv forretningsmæssig udvikling, som har skabt et behov for nye havnearealer.

Mangel på arealer

Behovet for mere areal skyldes blandt andet, at vi de seneste år har nyudlejet ca. dobbelt så meget areal som normalt, og aktuelt må vi sige nej til mange virksomheder, der af logistikmæssige årsager ønsker at etablere produktion og/eller distribution på havneområdet i Aarhus.

Desuden har vi i løbet af en 10-årig periode afgivet ca. 60.000 kvm. havnearealer til bymæssig brug og bebyggelse. Områder, der populært kaldes De Bynære Havnearealer, strækker sig fra DOKK1 til og med Aarhus Ø.

02122019 644

Fremtidens transportform

Vi er enige med de eksperter, der peger på, at søtransport er fremtidens transportform. Allerede i dag er søtransport den mest bæredygtige transportform, og betydelige kræfter både nationalt og internationalt arbejder sammen om at gøre den endnu mere bæredygtighed i kraft af emissionsfrie skibe og fossilfrie brændstoffer.

IMG 5570

Videreudvikling af Aarhus Havn

Alt i alt betyder det, at vi er ved at vokse ud af den nuværende havn, og vi har således et behov for at få videreudviklet havnen med et nyt, tidssvarende og bæredygtigt havneområde.

Eksperter forudser fortsat økonomisk vækst især i Asien, hvor middelklassen vil vokse eksplosivt i de kommende år og efterspørge danske produkter. Sammen med et stigende befolkningstal og en stigende købekraft i Danmark og i Aarhus vil dette bidrage til at øge handels- og fragtaktiviteterne og derved skabe et naturligt behov for at udvide havnekapaciteten i Aarhus.

Aarhus Havn Kran 10 7R41040

Etape 1

Yderhavnen er på ca. 100 hektar udgør 35 pct. af det nuværende havneareal, og den vil blive bygget i etaper. Det betyder, at indretningen af de nye arealer undervejs kan tilpasses kundernes behov og efterspørgsel. Aktuelt forventer vi, at etape 1 vil blive forberedt til en containerterminal med fuld- eller semiautomatiske transportsystemer. Terminalen skal supplere den nuværende containerterminal på Østhavnen.

Aarhus Havn Maintenance JNK1098

Etape 2

Etape 2 forventer vi at indrette, så der er stor fleksibilitet i forhold til anvendelsen. Men vi forestiller os bl.a. en logistikterminal for fast- og flydende bulk samt projektlast. Desuden kan der blive plads til en Ro-Ro-terminal samt til produktions- og administrationsbygninger for havnerelevante virksomheder.

Aarhus Havn Maintenance JNK1170

Klar til erhvervsmæssig brug

Inden byggeriet går i gang, vil vi gennemføre en miljøkonsekvensvurdering af det samlede projekt. Miljøkonsekvensrapporten er marts 2021 afleveret til myndighederne, der arbejder med indholdet frem til offentlig høring og efterfølgende godkendelse. Denne vurdering forventes endeligt godkendt med udgangen af 2022, hvorefter selve anlægsarbejdet med etablering af en ny mole sættes i gang. Den nye ydermole, der indrammer Yderhavnen, vil formentlig blive etableret i 2023-2024. 1. etape af Yderhavnen på ca. 40 hektar kan være klar til erhvervsmæssig brug i 2030, og derefter skal der tages stilling til byggeriet af 2. etape på ca. 60 hektar.

Aarhus Havn Maintenance JNK1155

Læs mere om vores fremtidsplaner