Forsæt til indhold

Marselistunnellen

Det største trafikale anlægsprojekt i Aarhus

Stigende antal lastbiler og personbiler

En markant vækst i Aarhus Havns containeromsætning i de seneste år og flytningen af færgeterminalen fra Aarhus midtby til Østhavnen betyder et stærkt stigende antal lastbiler og personbiler på Marselis Boulevard. Desuden stiger befolkningstallet i Aarhus markant og analyser viser, at det vil fortsætte i mange år. Behovet for Marselistunnellen er stort i dag, men vil kun blive større fremover.

Derfor er det også positivt, at et bredt flertal i Folketinget i 2021 besluttede at bygge en tunnel mellem E45 og Aarhus Havn. Marselistunnellen bliver primært bygget og betalt af statslige midler, idet staten har bevilliget 2,1 mia. kr. ud af en skønnet anlægsudgift på 2,7 mia. kr. Resten skal finansieres af Aarhus Kommune og Aarhus Havn.

Tæt trafik på Marselis Boulevard

Byggeriet af Marselistunnelen

Selv om beslutningen nu er taget, kommer der til at gå en del år før den første lastbil kommer til at køre igennem tunnelen. Staten forventer at projektet igangsættes i 2025/26, og inden da skal der gennemføres miljøkonsekvensvurdering og udbud. Selv anlægsperioden vil tage ca. 5 år og tunnelen forventes at stå færdig i 2031.

Marselistunnellen vil være en væsentlig forbedring af forbindelsen mellem den Østjyske motorvej E45 og Aarhus havn til glæde for både byens borgere og det transporterhverv, der har deres daglige færden på havneområdet.

Beslutningen om at bygge Marselistunnellen er en del af et større infrastrukturforlig, der også betyder en udvidelse af E45 til 6 spor på strækningen fra Aarhus S til Aarhus N og på strækningen mellem Vejle og Skanderborg S.

Luftfoto af området hvor Marselistunnelen vil blive opført.