Forsæt til indhold
  • 333 9824 Kopier
  • HHO6489
  • HHO6502
  • Marselistunnel

Marselistunnellen

En kommende tunnel under Marselis Boulevard er en forudsætning for Aarhus Havns fortsatte vækst.

Stigende antal lastbiler og personbiler

En markant vækst i vores containeromsætning i de seneste år og flytningen af færgeterminalen fra Aarhus midtby til Østhavnen betyder et stærkt stigende antal lastbiler og personbiler på Marselis Boulevard. Desuden stiger befolkningstallet i Aarhus markant og analyser viser, at det vil fortsætte i mange år. Behovet for Marselistunnellen er stort i dag, men vil kun blive større fremover.

333 9828 Kopier

Finansiering af tunnelen er på plads

Derfor er det også positivt, at der er politisk opbakning til tunnelen fra et stort flertal i Aarhus byråd, der ser tunnelen som helt afgørende for trafikafviklingen i Aarhus, ligesom en lang række landspolitikere anser tunnelen for at være vigtig dansk infrastruktur. Men det er også yderst positivt, at finansieringen af tunnelen er på plads.

Marselistunnel

Politisk velvilje

Der mangler således hverken politisk vilje eller økonomiske midler i forhold til at realisere projektet. Men det kommunale anlægsloft står i vejen, og derfor afventer vi stadig at få projektet sat i gang. Marselistunnellen vil være en væsentlig forbedring af forbindelsen mellem den Østjyske motorvej E45 og Aarhus havn til glæde for både byens borgere og de medarbejdere og det transporterhverv, der har deres daglige færden på havneområdet.

HHO6489

Læs mere om vores fremtidsplaner