Forsæt til indhold

Et behov

Aarhus Havns ønske om at udvide den eksisterende havn.

Behovet for mere areal

Aarhus Havn ønsker at udvide den eksisterende havn, fordi vores forretning har udviklet sig positivt og skabt behov for nye arealer.

Behovet for mere areal skyldes blandt andet, at vi de seneste år har udlejet ca. dobbelt så meget areal som normalt. Aktuelt må vi sige nej til mange kunder, der ønsker at etablere produktion og/eller distribution på havnen i Aarhus.

Desuden har vi i løbet af de seneste 12 år afgivet ca. 60 hektar havnearealer til bymæssig brug og bebyggelse. Områder, der populært kaldes De Bynære Havnearealer. De strækker sig fra DOKK1 til og med Aarhus Ø.

Udsigt fra kran

Søtransport er fremtiden

Alt i alt betyder det, at vi er ved at vokse ud af den nuværende havn. Derfor har vi behov for at få udvidet havnen med et nyt, tidssvarende og bæredygtigt havneområde.

Eksperter forudser fortsat økonomisk vækst især i Asien. Her vil middelklassen vokse eksplosivt i de kommende år og efterspørge danske produkter. Sammen med et stigende befolkningstal og en stigende købekraft i Danmark vil det bidrage til at øge handels- og fragtaktiviteter. Dermed opstår der et naturligt behov for at udvide havnekapaciteten i Aarhus.

Vi er enige med de eksperter, der peger på, at søtransport er fremtidens transportform. Allerede i dag er søtransport den mest bæredygtige transportform. Og betydelige kræfter både nationalt og internationalt arbejder sammen om at gøre den endnu mere bæredygtighed med emissionsfrie skibe og fossilfrie brændstoffer.

Maersk skib og slæbebåd

Læs mere om vores fremtidsplaner