Forsæt til indhold
  • Aarhus Blue Line Park 1
  • Side 64 Blue Line Park
  • Side 71 Blue Line Park

Aarhus Blueline Park

I forbindelse med at Aarhus Havn udvider den nuværende havn med Yderhavnen, vil vi på Yderhavnens ydermole anlægge et stort rekreativt område på ikke mindre end 30.000 kvm. Det område kalder vi Aarhus Blueline Park.

Land- og vandbaserede aktiviteter

Aarhus Blueline Park bliver 1000 meter lang og 30 meter bred, og der bliver plads til både landbaserede og vandbaserede aktiviteter, og faktisk er det kun fantasien, der sætter grænser for, hvilke aktiviteter der kan være på området.

Side 71 Blue Line Park

Yderhavnen

Vi forventer også, at parken bliver et yndet udflugtsmål for både byens borgere og turister, der har lyst til at ”gå en tur på vandet” og måske med medbragt madpakke, der kan nydes ved de opstillede borde og bænke. Aarhus Blueline Park etablerer vi, fordi vi er en del af byen, og fordi vi er ejet af byens borgere. Det er oplagt at udnytte Yderhavnens ydermole, der vender ind mod kysten til rekreative arealer, og dermed fordoblede rekreative arealer, der er langs kysten i dag. Vi forestiller os, at vi indgår en række partnerskaber med aktører, der har lyst til at bidrage til indretningen af parken.

Læs mere om Yderhavnen
Aarhus Blue Line Park 1

Bæredygtighed

Etableringen af parken har desuden et bæredygtigheds-perspektiv, idet det er almindelig kendt, at når man etablerer stenrev i havet, så øges biodiversiteten i væsentlig grad.

Læs mere om bæredygtighed
Solfanger

Læs mere om Yderhavnen