Forsæt til indhold

100 nye hektar

Aarhus Havn vil udvide havnen ude i havet mod øst.

Mangel på arealer

Vi har ansøgt om en udvidelse på ca. 100 hektar, der vil blive bygget i etaper. Det betyder, at indretningen af de nye arealer undervejs kan tilpasses kundernes behov og efterspørgsel.

Aktuelt forventer vi, at etape 1 vil blive forberedt til en containerterminal med fuld- eller semiautomatiske transportsystemer. Terminalen skal supplere den nuværende containerterminal på Østhavnen.

Luftfoto af Molslinjen der forlader Aarhus havn

Videreudvikling af Aarhus Havn

Etape 2 forventer vi at indrette, så der er stor fleksibilitet i forhold til anvendelsen. Men vi forestiller os bl.a. en logistikterminal for fast- og flydende bulk samt projektlast. Desuden kan der blive plads til en ro-ro-terminal samt til produktions- og administrationsbygninger for havnerelevante virksomheder.

Finnlines Ro-Ro færge på Aarhus havn - stærke farver

Tidsrammen for byggeprocessen

Inden byggeriet går i gang, vil vi gennemføre en miljøkonsekvensvurdering af det samlede projekt. Den nye ydermole, der indrammer udvidelsen vil formentlig blive etableret i 2022-2025. 1. etape på ca. 40 hektar kan være klar til erhvervsmæssig brug i 2032, mens byggeriets 2. etape forventes at stå færdig ca. 2050.

Design, forundersøgelser og planlægning af projektet er støttet af Den Europæiske Unions Connecting Europe-facilitet.

Luftfoto Havnen 2021 Med Eu Logo

Læs mere om vores fremtidsplaner