Forsæt til indhold

Services til lands

Kraner

Aarhus Havn står for kranoperationer af alle havnens bulkkraner samt kranoperationer i forbindelse med lastning og lodsning af stykgods som fx vindmølledele. Vores containerkraner er udlejet til container-operatørerne, som selv står for kranoperationerne Containerterminalen. Aarhus Havn står for smøring, eftersyn og vedligehold af både containerkranerne og bulkkranerne.

Snerydning

Fra1. oktober til 31. marts har vi døgnvagt med hensyn til saltspredning og snerydning på havnens egne arealer, ligesom vi tilbyder den service til andre af havnens virksomheder.

En renere havn

Vi varetager også selv renholdelse af arealer og vedligeholdelse af havnen. Det er vigtigt for både vores kunder og deres medarbejdere, at havnen er et område, der er ordentligt rengjort og vedligeholdt således, at alle operationer kan foregå uden gener fra tidligere aktiviteter og samtidig er et rart sted at arbejde. Vi har egne feje/sugemaskiner, der effektivt rengør store arealer, ligesom vi har materiel til græsslåning og ukrudtsbekæmpelse. På en havn er der ofte behov for at komme i højden, hvorfor vi har egen lift, og desuden har vi en række maskiner samt lastbiler med kran og grab. Endelig har vi egne gummigeder, som vi anvender til diverse opgaver på havnen.

Kundecenter

For mere information om vores serviceydelser kontakt vores kundecenter.

E-mail: [email protected]

Telefon: 86 13 32 66

Læs mere om vores serviceydelser

Udforsk mere af Aarhus Havn