Forsæt til indhold

FAQ

Svar på ofte stillede spørgsmål fra kunder og besøgende på havnen.

Hvor sejler Molslinjen fra?

Molslinjen er flyttet ned på Østhavnen. Den nye færgeterminal ligger på Færgevej 7A, 8000 Aarhus C. Hvis du følger Østhavnsvej helt ud til enden, ankommer du til terminalen. For mere information, besøg Molslinjen.

17092020 134

Hvordan får jeg adgang til det ISPS-sikrede område på Aarhus havn?

Hvis du jævnligt har et erhvervsmæssigt ærinde, kan du få adgang til det ISPS-sikrede område med et adgangskort eller en brobizz-adgang. Du finder information om adgangskort, brobizz-adgang og andre sikkerhedsforanstaltninger her.

HAVN99

Hvordan får jeg udleveret en container, som er ankommet til havnen?

Du skal kontakte rederiet eller den speditør, der har haft transportopgaven. Aarhus Havn har intet at gøre med udlevering af containere.

HAVN104

Hvilke regler er der for aflevering af skibsaffald på Aarhus havn?

Aarhus Havn modtager som udgangspunkt det affald, som skibene har genereret siden sidste havn. Det gælder fx driftsaffald, lakrester, kloakspildevand samt rester af olie og olieblandinger.

Senest 24 timer før anløb skal skibsmægleren på vegne af skibet anmelde den mængde og type affald, som skibet forventes at have ombord ved anløb. Desuden skal mægleren bestille emballager til de fraktioner, som skal i specielle beholdere - det kan fx være til medicinrester og pyroteknik.

Driftsaffald fra skibe skal afleveres i de affaldscontainere, der er placeret flere steder på havnen. Hvis aflevering af affald kræver support fra Aarhus Havn, opkræver vi timebetaling indenfor normal arbejdstid, som er mandag-torsdag fra kl. 7 til 15 og fredag fra klokken 7 til 14.30. Udenfor normalarbejdstid (tilkald) opkræver vi for minimum fire timer.

HAVN42

Hvordan bestiller jeg ferskvand på Aarhus havn?

Du skal kontakte Container and Tank Cleaning A/S på telefon 86196655.

HAVN45

Hvilke muligheder har jeg for at leje mødelokaler i Havnecentret?

Hvis din virksomhed eller organisation har domicil på havneområdet - eller har tilknytning til en eller flere af havnens virksomheder - har du mulighed for at leje lokaler i Havnecentret. Hvis du er interesseret, skal du sende din forespørgsel til port@portofaarhus.dk.

17092020 140