Forsæt til indhold

Partnerskaber

Hos Aarhus Havn arbejder vi tæt sammen med flere partnere for at skabe en mere bæredygtig havn.

Regeringens klimapartnerskaber

Regeringen har lanceret 13 klimapartnerskaber som et led i dens målsætning om 70% CO2-reduktion i 2030. Partnerskaberne repræsenterer alle dele af dansk erhvervsliv. Aarhus Havn er med i både Landtransport og logistik” og ”Det Blå Danmark” gennem vores medlemskab i Danske Havne og Danske Rederier. Begge partnerskaber arbejder på hver sin måde for at finde løsninger fremtidens fossilfrie brændstoffer. Det Blå Danmark” arbejder desuden med et mål om CO2-neutral skibsfart i 2050.

Bulkkran losser skib på Bulkterminalen.

Getting to Zero Coalition

Getting to Zero Coalition er en global organisation, som blev stiftet af World Economic Forum, Global Martime Forum og Friends of the Ocean action i 2018 og inkluderer over 110 medlemmer fra den maritime-, energi-, infrastruktur- og finanssektor og støttes af regeringer og internationale organisationer fra hele verden. Koalitionens målsætning er at udvikle et emissionsfrit skib, som skal kunne tages i kommerciel anvendelse senest i 2030. Aarhus Havn har deltaget fra begyndelsen og er aktivt med i arbejdsgruppen ”Fuels, Technologies & Transitions Pathways”. Det skal sikre, at vi er på toppen af den nyeste viden med henblik på i tide at kunne tage skridt til at fremtidssikre infrastrukturen på havnen.

Skib i horisonten ved solnedgang (1)

Samarbejde med NRGi

Aarhus Havn ønsker at fremme etablering af grøn strøm fra sol og vind samt andre energiløsninger til fordel for alle interesserede virksomheder på havneområdet. Der er flere muligheder og udfordringer forbundet med etableringen af vedvarende energiløsninger. Vi har i 2019 indgået et partnerskab med forsyningsselskabet NRGi, og gennem dette partnerskab undersøger vi mulighederne.

Solcelleanlæg der skinner i solen

Netværk på havneområdet i Aarhus

I et partnerskab med Aarhus kommune og Aarhus Vand har vi undersøgt potentialet for, at virksomhederne på havneområdet i Aarhus kan udnytte hinandens ressourcer i cirkulære økonomiforløb, anvendelse af overskudsvarme ved en fælles indsats, ressourcedeling samt opbakning til at gå sammen i ”grøn­strøm”­projekter. Potentialet er kortlagt og på den baggrund, har vi etableret et netværk for virksomheder på havneområdet. Netværkets formål er vidensdeling, inspiration og muligheden for at forfølge bæredygtige forretningspotentialer og projekter på tværs af virksomhederne. Aarhus Havn faciliterer netværket, og vi kan derved understøtte og motivere havnens virksomheder til at sætte egne ambitiøse målsætninger for bæredygtighed.

Pakhus på Aarhus havn med containerterminal i baggrunden

Verdensrummet og Danmark for Målene

I Verdensrummeti DOKK1 er Aarhus Havn gået i partnerskab med institutioner og organisationer om formidling af FN’s 17 verdensmål, og om hvordan vi hver især aktivt kan bidrage positivt til målene. Vi deltager desuden i den nationale oplysningsfestival Danmark for Målene, som skal understøtte viden og læring om verdensmålene.

Aarhus Havns bæredygtighedsteam

Affaldsbaseret biobrændsel

For at understøtte udviklingen af fremtidens brændsler indgår Aarhus Havn i et samarbejde med Aalborg Universitet, Aalborg Havn, en række teknologi-leverandører og flere lufthavne - heriblandt Aarhus Lufthavn - omkring et innovationsprojekt, der frem mod 2024 skal markedsmodne et affaldsbaseret biobrændsel.

Flis der ligger til oplagring på Aarhus havn.

Biodiversitet i havnen

I et partnerskab mellem Aarhus Universitet og den franske pionervirksomhed Ecocean har Aarhus Havn igangsat et forskningsprojekt, der skal kortlægge mulighederne for at øge overlevelse og biodiversitet af fiskeyngel i de kystnære områder omkring Aarhus. I havnen i Aarhus er der foreløbig opsat 18 “fiskeopholdskasser” (Biohuts), hvor småfisk kan gå på restaurant og gemme sig for deres fjender.

Bulkkran over vandet og Biohuts under vandet

Læs mere i vores bæredygtighedsrapport

Publikationer

Bliv klogere på bæredygtighed hos Aarhus Havn