Mål og Strategi

Aarhus Havn har i mange år arbejdet med bæredygtighed i mindre grad, men i 2019 tog vi et væsentlig skridt med den nye strategi for virksomheden, idet vi har sat os det ambitiøse mål at blive den mest bæredygtige havn i Østersøområdet.
- Anne Zachariassen, COO, Aarhus Havn

Anne Zachariassen

COO

For uddybende information om Bæredygtighed, kontakt Anne Zachariassen.

Fremtidens havn

Vi gør en indsats på tre niveauer for at skabe fremtidens bæredygtige havn: Vi arbejder med bæredygtig omstilling i vores egen virksomhed. Vi arbejder med bæredygtig omstilling på hele havneområdet. Og endelig bidrager vi til bæredygtig omstilling i en række netværk og partnerskaber på både nationalt og internationalt plan.

FN’s verdensmål

FNs verdensmål danner en ramme for vores bestræbelser på at opnå vores mål. Vi understøtter alle FNs 17 verdensmål, men vi har valgt at prioritere fire mål, hvor vi i vores rolle som dynamisk industriområde og som en del af lokalsamfundet i Aarhus kan gøre en ekstraordinær indsats. De fire mål er SDG 7Bæredygtig energi, SDG 9 ”Industri, innovation og infrastruktur”, SDG 11 ”Bæredygtige byer og lokalsamfund og SDG 14 ”Livet i havet”. Desuden er SDG 12 ”Ansvarligt forbrug og produktion” en naturlig del af vores daglige arbejde, og endelig har vi valgt SDG 17 Partnerskaber for handling som strategisk værktøj til at nå vores mål indenfor bæredygtighed.

Læs mere om vores konkrete tiltag

Læs mere om vores arbejde med de forskellige verdensmål

Mål 7 - Bæredygtig Energi

Se mere

Mål 9 - Industri, Innovation og Infrastruktur

Se mere

Mål 11 - Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Se mere

Mål 14 - Livet i Havet

Se mere

Mål 17 - Partnerskaber for Handling

Se mere

CO2-baseline

For at sikre at vi når vores mål har vi etableret en CO2-baseline for Aarhus Havn for 2018, som vi vil måle vores initiativer op imod. Dette vil løbende blive rapporteret gennem den årlige bæredygtighedsrapport.Ud over de målbare CO2 indsatser er der sat en lang række af andre projekter og initiativer iværk, der understøtter den grønne transformation af havnen. Et samlet overblik over disse kan ligeledes findes i bæredygtighedsrapporten.