Forsæt til indhold

Mål og Strategi

Aarhus Havn har i mange år arbejdet med bæredygtighed i mindre grad, men i 2019 tog vi et væsentligt skridt med den nye strategi for virksomheden, idet vi har sat os det ambitiøse mål at blive den mest bæredygtige havn i Østersøområdet.
- Anne Zachariassen, COO, Aarhus Havn

Anne Zachariassen

COO

For uddybende information om Bæredygtighed, kontakt Anne Zachariassen.

Den mest bæredygtige havn i Østersøområdet

Aarhus Havn er Danmarks største erhvervshavn – og med den titel følger der også et vist ansvar. Vi håndterer store mængder gods, hvilket indebærer trafik med skibe, lastbiler og tog ind og ud af havnen. Derudover huser havneområdet ca. 150 meget forskellige virksomheder. Derfor gør vi, hvad vi kan for at tage et ansvar for den verden, vi er en del af. Det gør vi gennem en aktiv indsats på tre niveauer:

  • Vi arbejder med bæredygtig omstilling i vores egen virksomhed.
  • Vi arbejder med bæredygtig omstilling i samarbejde med virksomhederne på havnens område.
  • Vi bidrager til bæredygtig omstilling i en række netværk og partnerskaber på både nationalt og internationalt plan.

FN’s verdensmål danner rammen for vores mål

FN’s verdensmål danner en ramme for vores bestræbelser på at blive den mest bæredygtige havn i Østersøområdet. Vi understøtter alle FN’s 17 verdensmål, men vi har valgt at prioritere fire mål, hvor vi i vores rolle som dynamisk industriområde og som en del af lokalsamfundet i Aarhus kan gøre en ekstraordinær indsats. De fire mål er:

  • Bæredygtig energi (SDG 7)
  • Industri, innovation og infrastruktur (SDG 9)
  • Bæredygtige byer og lokalsamfund (SDG 11)
  • Livet i havet (SDG 14)

Desuden har vi udvalgt målet: ”Partnerskaber for handling” (SDG 17) som et strategisk værktøj til at nå vores mål indenfor bæredygtighed. Du kan læse meget mere om vores visioner for arbejdet med verdensmålene i vores bæredygtighedsrapport.

Læs mere om vores konkrete tiltag

Læs mere om vores arbejde med de forskellige verdensmål

Mål 7 - Bæredygtig Energi

Se mere

Mål 9 - Industri, Innovation og Infrastruktur

Se mere

Mål 11 - Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Se mere

Mål 14 - Livet i Havet

Se mere

Mål 17 - Partnerskaber for Handling

Se mere

Vi når målet gennem vores CO2-baseline

For at sikre at vi når vores mål om at blive den mest bæredygtige havn i Østersøområdet, har vi i 2019 fået fastlagt vores baseline for CO2-bidrag. Denne baseline er et godt udgangspunkt for vores videre arbejde samt vores tætte samarbejde med virksomhederne på havnen og Aarhus kommune. Vores målbare CO2-indsatser vil løbende blive rapporteret gennem vores årlige bæredygtighedsrapport.