Forsæt til indhold

Mål og strategi

Aarhus Havn er Danmarks største erhvervshavn – og med den titel følger der også et vist ansvar. Vi håndterer store mængder gods, hvilket indebærer trafik med skibe, lastbiler og tog ind og ud af havnen. Derudover huser havneområdet ca. 150 meget forskellige virksomheder. Derfor gør vi, hvad vi kan for at tage et ansvar for den verden, vi er en del af.

Vi arbejder i dag med bæredygtig omstilling på tre niveauer; i vores egen virksomhed, i samarbejde med de øvrige virksomheder på havnen og i en række netværk på både nationalt og internationalt plan.

Vores mål

"Aarhus Havn har i mange år arbejdet med bæredygtighed i mindre grad, men i 2019 tog vi et væsentligt skridt med den nye strategi for virksomheden, idet vi har sat os det ambitiøse mål at blive den mest bæredygtige havn i Østersøområdet."

Anne Zachariassen, COO, Aarhus Havn

Aarhus Havns bæredygtighedsteam

FN’s verdensmål

FN’s verdensmål danner en ramme for vores bestræbelser på at blive den mest bæredygtige havn i Østersøområdet. Vi understøtter alle FN’s 17 verdensmål, men vi har valgt at prioritere fire mål, hvor vi i vores rolle som dynamisk industriområde og som en del af lokalsamfundet i Aarhus kan gøre en ekstraordinær indsats.

De fire mål er:

  • Bæredygtig energi (SDG 7)
  • Industri, innovation og infrastruktur (SDG 9)
  • Bæredygtige byer og lokalsamfund (SDG 11)
  • Livet i havet (SDG 14)

Verdensmål Bil Redigeret

Sådan når vi målet

For at sikre at vi når vores mål om at blive den mest bæredygtige havn i Østersøområdet, har vi i 2019 fået fastlagt vores baseline for CO2-bidrag. Denne baseline er et godt udgangspunkt for vores videre arbejde samt vores tætte samarbejde med virksomhederne på havnen og Aarhus kommune. Vores målbare CO2-indsatser vil løbende blive rapporteret gennem vores årlige bæredygtighedsrapport.

Skib i horisonten ved solnedgang (1)

Læs mere i vores bæredygtighedsrapport

Publikationer

Bliv klogere på bæredygtighed hos Aarhus Havn