Forsæt til indhold

Konkrete tiltag

Hos Aarhus Havn arbejder vi med flere forskellige konkrete løsninger, der skal hjælpe med at sikre, at vi kan opnå vores mål om at blive Danmarks mest bæredygtige havn.

Environmental Shipping Index

Aarhus Havn giver som den første havn i Danmark rabat til miljørigtige skibe baseret på Environmental shipping index. Rabatten udregner vi i forhold til et skibs bidrag af NOx, SOx og CO2 samt skibets mulighed for at modtage landstrøm.

Aarhus Havn APM 7R49592

Landstrøm

Aarhus Havns egne skibe anvender landstrøm, og ved færgeterminalen i Østhavnen har vi etableret landstrøm til Molslinjens færger. Det er vores mål, at vi på sigt selv kan levere 100 pct. grøn strøm til landstrømsanlæggene.

Aarhus Havn Maintenance JNK1116

Grønne motorer

Vi udskifter løbende vores biler, skibe, kraner og maskiner til mere bæredygtige modeller. Dieselmotorer erstattes af benzin/el-drevne motorer, der samtidig har højere effektivitet.

IMG 0147

Bæredygtig belysning

På havneområdet har vi løbende udskiftet størstedelen af vores belysning til LED for at bruge mindst muligt energi. Vi har desuden installeret intelligent belysning, så den er tilpasset omgivelserne og aktiviteterne. Disse tiltag har reduceret vores elforbrug på veje, pladser og i pakhuse med ca. 80 pct.

Nat Over Aarhus Havn 1

Biodiversitet

Vi arbejder med biodiversitet både i havet og på land. Vi har derfor sået vildtgræs, som er særligt attraktivt for bier. Vi har desuden etableret ynglesteder for fisk i havnen og bidrager derved til øget liv og biodiversitet i havområdet ved havnen.

BIOHUT Aarhus ©Remy DUBAS ECOCEAN (1)

Vanddrone

Vi bidrager til et innovationsprojekt omkring en vanddrone, som skal kunne opsamle oliepletter på havoverfladen i havnen, ligesom den skal kunne opsamle affald fra udløbet af Aarhus Å, så vi undgår, at affaldet flyder videre ud på havet.

Aarhus Havn Vanddronea9 JNK3135

Affaldssortering

Sammen med flere rederier er vi i gang med et forsøg med affaldssortering, der betyder, at skibene sorterer affald om bord og ved anløb i Aarhus, kan de aflevere det sorterede affald til genbrug i en række containere på kajen. Derved reducerer vi den mængde affald, der skal brændes.

IMG 4246

Læs mere i vores bæredygtighedsrapport

Publikationer

Bliv klogere på bæredygtighed hos Aarhus Havn